Loading…

Nolikums

Jelgavas atklātais čempionāts ziemas peldēšanā,

8. Jelgavas Roņu Kauss, Pasaules kausa «Winter Swimming World Cup» 1.posms

(saskaņā ar „International Winter Swimming Association” noteikumiem)

1. Mērķis un uzdevums

Pulcināt Latvijas un starptautiskos ziemas peldētājus, turpinot ikgadējo tradīciju. Veicināt norūdīšanās un ziemas peldēšanas attīstību, klubu un grupu veidošanu Latvijā. Popularizēt norūdīšanos un ziemas peldēšanu iedzīvotāju vidū Latvijā, aktivizēt jau esošo ziemas peldētāju kopu darbību, kā arī sadarbību starp klubiem, sadarbību ar vietējām pašvaldībām, sabiedriskajām un komercorganizācijām. Noskaidrot Latvijas labākos individuālos peldētājus un komandas, noteikt pretendentus uz 13. Latvijas čempionātu ziemas peldēšanā, kas notiks 2017.gada 25.februārī Jūrmalā. Čempionātā var piedalīties jebkuras valsts sportisti. Čempionāts iekļauts Pasaules kausa «Winter Swimming World Cup» programmā kā 1.posms.

2. Vieta un laiks

Sacensības notiks divos posmos 2016.gada 4.novembrī, plkst.15.00 un 5.novembrī, plkst.12.00 – Jelgavā, starp «Driksas» un «Mītavas» tiltiem pie «Silvas tējas namiņš».

3. Vadība

Ziemas peldētāju čempionātu organizē biedrība “Jelgavas Roņi” sadarbībā ar biedrību „Jelgavas Jahtklubs” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta servisa centrs” ar IWSA (Starptautiskā Ziemas Peldēšanas Asociācija) atbalstu.

4. Dalībnieki un pieteikšanās

Sacensībās var piedalīties jebkurš peldētājs, kas aizpilda un izsniedz pieteikuma veidlapu sacensību organizatoriem un ar savu parakstu apliecina, ka viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs ziemas peldēšanai ūdenī (0..+5C) un par savu veselības stāvokli sacensību laikā atbild pats. Sacensību dalībniekiem, jaunākiem par 15 gadiem nepieciešama vecāku klātbūtne, kas arī paraksta pieteikumu. Dalībnieki, kas pirmo reizi piedalās ziemas peldēšanas sacensībās drīkst veikt tikai vienu distanci.

Sacensības notiks divos posmos 10 veidu distancēs:

1.distance. Jauktā stafete 4 x 25 m brīvajā stilā ar laika kontroli 2 vecuma grupās «S1» (līdz 200) un «S2» (no 201 un vecāki) ;

2.distance. 25 m brasā ar laika kontroli 13 vecuma grupās sievietēm;

3.distance. 25 m brasā ar laika kontroli 13 vecuma grupās vīriešiem;

4.distance. 25m tauriņstilā ar laika kontroli 13 vecuma grupās sievietēm;

5.distance. 25m tauriņstilā ar laika kontroli 13 vecuma grupās vīriešiem;

6.distance. 50 m brīvajā stilā ar laika kontroli 13 vecuma grupās sievietēm;

7.distance. 50 m brīvajā stilā ar laika kontroli 13 vecuma grupās vīriešiem;

8.distance. „Polārlāči”-izturības peldējums (04.11.2016) – 450m brīvajā stilā ar laika kontroli 9 vecuma grupās (sacensību baseins, kurā ir 6 peldceliņi pie “Silva Tējas namiņš”) ;

9.distance. „Jaunie roņi” – iemērkšanās aukstajā ūdenī;

10.distance. „Roņi” – peldēšana ne vairāk par 50m – brīvā stilā, bez laika kontroles.
Apbalvošana un noslēguma ceremonija.

Distances 25 meters Breaststroke; 50 meters Freestyle; 25 meters Butterfly
Category Birth years Age, years
A1 2003 and later < 15
A2 2002-1998 15-19
B 1997-1988 20 – 29
C 1987-1978 30 – 39
D 1977-1973 40 – 44
E 1972-1968 45 – 49
F 1967-1963 50 – 54
G 1962-1958 55 – 59
H 1957-1953 60 – 64
I 1952-1948 65 – 69
J 1947-1943 70-74
J1 1942-1938 75-79
J2 1937 and earlier 80 and older

 

Endurance swim distance 450m
Category Birth years Age, years
E 1 1997-1988 20-29
E 2 1987-1978 30-39
E 3 1977-1973 40-44
E 4 1972-1968 45-49
E 5 1967-1963 50-54
E 6 1962-1958 55-59
E 7 1957-1953 60-64
E 8 1952-1948 65-69
E 9 1947 and earlier 70 and older

Stafešu komanda 4 x 25m freestyle, 2 vecuma grupas: «S1» (līdz 200) un «S2» (no 201 un vecāki) 4 peldētāju vecumu kopsumma

Sacensību dalībnieku pieteikšanās: līdz 1.novembrim 2016.g. mājas lapā www.jelgavasroni.lv.

Čempionātā dalībnieku akreditācija 2016.gada 4. novembrī, (Info Centrs „JR”) Pasta sala, Jelgava.

Čempionātā dalībnieku akreditācija 2016.gada 5. novembrī, (Info Centrs „JR”) Pasta sala, Jelgava.

5. Programma

(04.11.2016.) 

12:00 Čempionāta biroja atvēršana (Info Centrs „JR”) Pasta sala, Jelgava.

12:00 – 14:00 Reģistrācija un medicīniskās pārbaudes dalībniekiem uz distanci „450m” (Info Centrs „JR”) Pasta sala, Jelgava.

15:00 – 18:00 8.distance „Polārlāči” – izturības peldējums – 450m brīvajā stilā. (tikai no „B” līdz „J” vecuma grupai, peldētājiem no 20 līdz 70 gadiem) (sacensību baseins, kurā ir 6 peldceliņi pie “Silva Tējas namiņš”).

(05.11.2016.)

09:00  Čempionāta biroja atvēršana (Info Centrs „JR”) Pasta sala, Jelgava.

09:00 – 11:45 Dalībnieku pieteikumu akreditācija (reģistrācija) distancēm ar laika kontroli, ziņojumi, informācija, iesildīšanās, stafešu reģistrācija līdz 12.00 (Info Centrs „JR”) Pasta sala, Jelgava.

12:00 – 12:10 Atklāšanas ceremonija (sacensību baseins, kurā ir 6 peldceliņi pie “Silva Tējas namiņš”).

12:20 – 13:20 1.distance jauktā stafete 4 x 25 m ar laika kontroli brīvajā stilā 2 vecuma grupas: «S1» (līdz 200) un «S2» (no 201 un vecāki).

13:20 – 14:20 2. un 3. distance – 25 m brass – sākot ar vecāko sieviešu grupu.

14:20 – 14:50 4. un 5. distance – 25m tauriņstils – sākot ar vecāko sieviešu grupu.

14:50 – 15:50 6. un 7. distance 50 m brīvais stils – sākot ar vecāko sieviešu grupu.

15:55 – 16:30 9. un 10. distance – „Jaunie roņi”, “Roņi”- bez laika kontroles.

17:00 – 18:00 Uzvarētāju apbalvošana un noslēguma ceremonija (sacensību baseins pie Bākas “Silva Tējas namiņš”).

(Atkarībā no laika apstākļiem un pieteikto dalībnieku skaita sacensību organizatoriem ir tiesības programmu mainīt par to mutiski paziņojot sacensību dalībniekiem. Ar ūdens pieauguma līmeni virs normas un straumes veidošanos, Jelgavas atklātais čempionāts var būt atlikts).

6. Sacensību nosacījumi

Apģērbs (pielikums Nr1. „Peldkostīms”) – parasts peldēšanas peldkostīms, peldbikses, peldbrilles, peldcepure.

Apģērbs nedrīkst būt ar speciālām sildīšanas iespējām (termodrēbes). Jāpeld bez cimdiem, bez apaviem.

Nedrīkst pirms peldēšanas lietot stimulējošus medikamentus, alkoholu, iesmērēt ādā jebkādas vielas, kas silda ķermeni.

Starts (pielikums Nr2. „Starta pozicija”) – bez lēciena ūdenī, atgrūžoties ar kājām no kāpnēm vai atbalsta sienas, turoties ar vienu roku pie balsta. Pleciem jābūt zem ūdens.

Peldēšana
25 m brasā „Head-Up” (pielikums Nr3. „Head-Up stils”) – visām vecuma grupām distancē ar laika kontroli peldēšanas stils ir ,,brasā” ar galvas virspusi virs ūdens.

25 m „Ice-Butterfly” – visām vecuma grupām distancē ar laika kontroli peldēšanas stils ir tauriņstils, ķermenis jāglabā uz krūtīm, abas rokas vienlaicīgi slīd uz priekšu virs ūdens, abu kāju kustības uz augšu un uz leju jāveic vienā un tajā pašā laikā.

50 m brīvajā stilā – visām vecuma grupām distancē ar laika kontroli peldēšanas stils ir brīvais stils, obligāti nepieciešama ūdeni necaurlaidīga peldcepure. Kūleņveida pagrieziens – aizliegts! Var lietot peldēšanas brilles.

Jauktā stafetē – 4 x 25m, brīvais stils 2 vecuma grupas: «S1» (līdz 200) un «S2» (no 201 un vecāki) – obligāti jābūt abu dzimumu peldētajiem un nepieciešama ūdeni necaurlaidīga peldcepure. Var lietot peldēšanas brilles.

Stafetes maiņa – ar roku pieskaroties baseina beigu malai.

Pēc tam startē nākamais dalībnieks, kas jau atrodas ūdenī, uz kāpnēm vai platformas ar vienu roku turoties pie balsta.
Pleciem jābūt zem ūdens.

Dalībnieku sastāvs posmos var būt dažāds – komandas nosaukums – viens.

Izturības peldējums – 450m brīvajā stilā ar laika kontroli (sacensību baseins 6 celiņas pie “Silva Tējas namiņš”) (tikai no „B” līdz „J” vecuma grupai, peldētājiem no 20 līdz 70 gadiem), peldēšanas stils – brīvais stils, obligāti nepieciešama ūdeni necaurlaidīga peldcepure, peldēšanas brilles. Peldējums notiks baseina akvatorijā, boja nav nepieciešama. Kūleņveida pagrieziens – aizliegts!

Piedalīties 450m peldējumā var tikai tie dalībnieki, kuri jau iepriekš piedalījušies 450m izturības peldējumā ziemas peldēšanas sacensībās un kuru norūdīšanās un peldēšanas pakāpi var apliecināt klubu vadītāji, kas paraksta apliecinājuma formu un iesniedz čempionāta orgkomitejā.

Finišs – pieskaroties ar roku pie baseina gala sienas (dēļa).
Dalībniekiem obligāti jāiepazīstas un jāievēro sacensību drošības noteikumi.
Peldot, iekāpjot un izkāpjot no baseina, jāuzmanās no baseina gala un sāna ledus sienām, lai sevi nesavainotu.

Protesti – jāiesniedz rakstiskā veidā sacensību organizatoriem 15 min laikā pēc pieņemtā lēmuma (protesta) pasludināšanas, iemaksājot drošības naudu 10 EUR apmērā. Protestu izskatīšana – pēc katras distances finišā. Ja protests apmierināts, drošības naudu atdot protesta iesniedzējam.

7. Apbalvošana

Pirmai, otrai un trešai vietai komandu stafetē tiks piešķirti diplomi un medaļas. Par pirmo vietu katrā vecuma grupā „S1” un „S2” uzvarētāju komandas saņems Jelgavas Roņu kausu.

Pirmā, otrā un trešā vieta katrā posmā 25 m brasā distancē ar laika kontroli – tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām individuāli visās vecuma grupās.

Pirmā, otrā un trešā vieta katrā posmā 25 m tauriņstīlā distancē ar laika kontroli – tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām individuāli visās vecuma grupās.

Pirmā, otrā un trešā vieta katrā posmā 50 m brīvajā stilā distancē ar laika kontroli – tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām individuāli visās vecuma grupās.

Pirmā, otrā un trešā vieta 450 m izturības peldējumā brīvajā stilā ar laika kontroli tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām individuāli 9 vecuma grupās.

Jelgavas atklātajā ziemas peldēšanas čempionātā pirmo trīs vietu ieguvēji, katrā grupā tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām čempionāta noslēguma pasākumā.

Paredzētas pārsteiguma balvas ātrākajiem dalībniekiem katrā disciplīnā.

Pārējie sacensību dalībnieki saņems atzinības rakstu par piedalīšanos.

8. Nāciju kauss

«Nāciju Kauss» Tiks izvēlēti katras valsts peldētāju labākie rezultāti (pēc IWSA noteikumiem), kas tiks apkopoti un izteikti punktos. Valsts ar lielāko punktu skaitu tiks apbalvota ar Nāciju kausu.

Pielikums Nr 1

approved-iwsa-swim-costume-for-manwoman-protect-sized2

Pielikums Nr 2
1

Pielikums Nr 3
2